Promene u Kalendaru rada srednjih škola za školsku 2021 / 2022. godinu

Po odluci nadležnog Ministarstva, 2. april 2022. je neradni dan a 9. april 2022. godine je radni dan, radna subota po rasporedu za ponedeljak

Leave a Reply