Softver

Da bi računarski sistem mogao da radi, pored hardvera mora bitiopremljen i odgovarajućm programima koji će njime da upravljaju. Ova komponentaračunarskog sistema zove se softver (software).

Softver se može podeliti u tri kategorije:

  1. Operativni sistemi,
  2. Sistemski softver,
  3. Aplikativni programi.

Postoje različiti pristupi za klasifikaciju softvera. Neki autori smatraju da su operativni sistemi deo sistemskog softvera, dok drugi sistemski softver smatraju razvojnim okruženjem.

Ipak, ovde je operativni sistem, zbog svoje važnosti i jedinstvenosti među drugim programskim proizvodima, izdvojen kao posebna kategorija. Takođe, smatralo se da su razvojna okruženja samo deo sistemskog softvera.