Brojni sistemi

Brojni sistem je skup pravila formulisanih u cilju izražavanja kvantitativnih svojstava koda brojnih podataka.
IDevice Icon Kod

U komunikacijama, kod je skup pravila po kojima se jedna informacija (slovo, reč...) konvertuje u neki objekat ili akciju, koji ne moraju biti iste prirode.

Primer koda je telegrafski kod, po čijim pravilima se svako slovo engleske abecede reprezentuje kombinacijom kratkih i dugih zvučnih signala iste frekvencije, što je pogodno za transfer putem različitih nosača (žica, radio odašiljač, izvor svetlosti itd).


Svi podaci u računaru su predstavljeni u binarnom brojnom sistemu. To je pozicioni brojni sistem sa osnovom dva, odnosno pozicioni brojni sistem koji poznaje samo dve različite cifre: 0 (nulu) i 1 (jedinicu).

Iz tog razloga, nadalje će akcenat biti stavljen najviše na proučavanje binarnog brojnog sistema.

Pored njega biće pomenuti i heksadecimalni i oktalni sledeći brojni sistemi.