Istorijat razvoja računara

U današnje vreme, kada računari ili kalkulatoristoje na gotovo svakom stolu i kada se novi modeli objavljuju gotovo svaki dan,svima je poznato da je u razvoju svakog novog modela učestvovao ogroman tim ida je svako u tom timu svojim idejama doprineo uspešnosti (ili neuspešnosti)novog modela.

Da bi se došlo do današnjih računara, moralo je daprođe i više od hiljadu godina. Taj put je bio trnovit jer razvoj mnogih idejai koncepcija na kojima su zasnovani sadašnji računari nije mogao da bude realizovanjer tehnologija toga vremena to nije omogućavala. Naravno, pošto su se stvarivremenski preklapale, postoje razna mišljenja i o redosledu i o autorima pojedinihpronalazaka, tako da je moguće u drugoj literaturi naići i na malo drugačijiopis događaja.

U razvoju računara značajna su četiri momenta:

  • pamćenje razultata,
  • mehanizacija procesa računanja,
  • odvajanje unošenja podataka i automatizacija procesa računanja,
  • opštije korišćenje mašine primenom programa.